contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

[email protected]

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

новини

Нова номінація у 2015 році!

natalia khananova

Премія імені Юрія Шевельова виділяє додаткову номінацію Verbum Novum.

Премію буде вручено молодому (до 40 років) авторові, чиє ім’я ще не відоме українському читачеві, і є своєрідним заохоченням розвитку есеїстики. Номінація розрахована на ще не друковані тексти, автори яких не мають опублікованої книги і мають не більше п’яти публікацій (в друкованих та інтернет-виданнях). 

Премія відзначатиме оригінальність думки автора, філігранність та вправність її доведення. Теми конкурсних есеїв не обмежуються. Найкращі тексти буде опубліковано в українських виданнях, або видано окремою збіркою. Автор найкращого есею буде нагороджений відзнакою журі Премії ім. Юрія Шевельова.

Тексти, допущені до конкурсного відбору, мають відповідати таким вимогам:
· до 20 сторінок українською мовою;
· шрифт Times New Roman 14 кеґлем, інтервал 1,5;
· містити коротку інформацію про автора (до 1000 знаків).

Запрошуємо надсилати свої есеї на електронну адресу [email protected] до 22 листопада включно (в темі листа необхідно зазначити "Verbum Novum: номінація"). Кожну заявку буде підтверджено. Тексти, надіслані пізніше, а також ті, що не відносяться жанрово до есеїстики, розглядатися не будуть.
Імена п’яти фіналістів буде оприлюднено 10 грудня 2015 року. Лауреат буде оголошений під час церемонії, у вівторок, 17 грудня 2015 року, у день народження Юрія Шевельова.

Визначення есею
Енциклопедичне визначення:
Есей - синкретичний жанр, який презентує суб'єктивний погляд автора на філософські, суспільні чи культурні питання. Йому притаманні: 
• рефлективність, 
• витончений стиль (куншт), 
• асоціативність
• несистемність (автор не прагне вичерпати тему і представити всі точки зору)
Різновиди есею: публіцистичний, популярно-науковий, літературний.
Описове визначення:
Есей - індивідуальні розмисли з приводу певної певної теми, із заангажлованістю автора, дискусійністю, оригінальністю та непередбачуваністю мислення-і-висловлювання.
Жанр есею перебачує абсолютну інтелектуальну свободу і широту ерудцію. Ґрунтується він на неповторності індивідуального вислову та світобачення. Есей висловлює суто приватний, індивідуальний погляд на розмаїті речі, відтак у ньому немає місця стандартним ромірковуванням і логічним, підкріпленим фактами, висновкам. В есеї переважає фраґментарність, асоціативність, формальна та змістова свобода. 
Есеїст - інтелекутальний провокатор, який ставить під сумнів звичні судження. Есей об'єднує художність з документалізмом.

"Батьком" есею вважають Мішеля Монтеня.
"Батьком" української есеїстики можна вважати Юрія Шевельова, а принаймні рівнятися на нього в наших оцінках зголошених книжок.

Ще інше, жанрове означення - чим не є есей:
Есей - це не публіцистична стаття, не журналістський нарис, не ескіз, не репортаж, не фельєтон і не наукова розвідка.

Ні пуха – лиш пера!