contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

[email protected]

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

новини

Світлини з церемонії нагородження - 2015

natalia khananova

17 грудня в Києво-Могилянській бізнес-школі пройшло вручення третьої премії імені Юрія Шевельова за найкращу есеїстику 2015 року. Цього разу переможцем став Олександр Бойченко за збірку "Більше/менше", де він рефлексує на тему сучасного становища в нашій державі та місця освіченої людини в ній.